четвртак, 11. јул 2019.

Заштита шумских екосистема дуж леве обале Дунава

Подручје којим газдује ЈП „Србијашуме” дуж леве обале Дунава, у близини насеља Борча, Ковилово и Падинска скела, задесила је природна непогода која је изазвала огромну штету те је из Секретаријата за заштиту животне средине Града Београда предложено да се ова шумска површина заштити. 

Како се наводи у саопштењу, на основу првих процена, шумска површина захваћена невременом која је у потпуности уништена износи око 170 хектара, а материјална штета приближно 60 милиона. Много већа је нематеријална штета, која се не може изразити финансијски, јер је основна намена ових шума заштита од вода. Ови шумски комплекси су од огромног значаја за становништво оближњих насеља јер је шума представљала моћну баријеру која је штитила становништво и имовину грађана од удара ветра. 

Дуж овог подручја које обилује  водом, изразито је богат биљни и животињски свет, а нарочито фауна птица. Уз орла белорепана, ово станиште насељава и велики број других строго заштићених и заштићених врста, на првом месту птица, а онда и других животињских и биљних врста. Такође, ово је и ловно и риболовно подручје, па пружа локалном становништву и тај вид екосистемске услуге која је у овом случају нарушена.

Слично невреме догодило се у септембру 2017. године када је захваћена приближно двоструко мања површина. Уз велика финансијска улагања, све површине које су тада страдале су саниране, пошумљена је површина од 89,91 хектара. 

У наредном периоду постоји могућност појаве још екстремнијих временских непогода које ће начинити много веће штете по становнике и инфраструктуру града уколико се ови шумски екосистеми  не обнове, саопштено је из Секретаријата за заштиту животне средине.