Oдлукa о изменама и допунама одлуке о буџету Града Београда за 2019. годину

Текст Oдлуке о изменама и допунама одлуке о буџету Града Београда за 2019. годину и образложење можете погледати овде: