четвртак, 25. април 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 3/19

ГРАД БЕОГРАД 
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије број 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара број 3/19 – Папирна галантерија за одржавање личне хигијене

Позиов и документација везани за јавну набавку