петак, 23. август 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 1/19, партија 4

ГРАД БЕОГРАД 
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара број 1/19 – Средства за одржавање хигијене, партија 4 - Креме, сапуни и остала средства за одржавање хигијене

Позив и документација везани за јавну набавку