понедељак, 30. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 56/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 56/19 - Набавка дизел горива за рад дизел електричних агрегата и дизел горива за моторна возила, обликован по партијама

Позив и документација везани за јавну набавку