среда, 9. септембар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 39/20

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
За јавну набавку број 39/20 - Mасовнa штампa, печатирањe, инсертовањe, персонализацијa и евидентирањe уручењe пошиљака у вршењу послова утврђивања, контроле и наплате изворних јавних прихода у 2020. години

Позив и конкурсна документација