Претраживање

петак, 24. мај 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 18/19

петак, 24. мај 2019.

Секретаријат за инспекцијске послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/18

четвртак, 23. мај 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 2/19

четвртак, 23. мај 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 20/18, партија 2

четвртак, 23. мај 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 21/19

четвртак, 23. мај 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/19