Претраживање

среда, 25. септембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 45/18

уторак, 24. септембар 2019.

Секретаријат за здравство

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 1/19

понедељак, 23. септембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 53/2018

понедељак, 23. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 43/19

понедељак, 23. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 29/19

понедељак, 23. септембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закључењу уговора за јавну набавку број 3/19