Претраживање

среда, 10. јул 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 14/19

уторак, 9. јул 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 33/18

уторак, 9. јул 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 31/18

понедељак, 8. јул 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 4/19

понедељак, 8. јул 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 31/19

понедељак, 8. јул 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 27/19 - партија 2

понедељак, 8. јул 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 27/19 - партија 1