Претраживање

уторак, 21. јануар 2020.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 5/19

уторак, 21. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - јавна набавка број 62/19

понедељак, 20. јануар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 32/19

понедељак, 20. јануар 2020.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 27/19

петак, 17. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 86/19

петак, 17. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 81/19

петак, 17. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 85/19