Претраживање

понедељак, 8. јул 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора о јавној набавци 30/2018

понедељак, 8. јул 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 32/18

понедељак, 8. јул 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 33/18

понедељак, 8. јул 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 14/18

петак, 5. јул 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 15/19

петак, 5. јул 2019.

Секретаријат за инвестиције

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 10/19

петак, 5. јул 2019.

Секретаријат за енергетику

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 4/19