Претраживање

понедељак, 14. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 35/19

понедељак, 14. октобар 2019.

Секретаријат за инспекцијске послове

Обавештење о два закључена уговора за јавну набавку број 1/18

понедељак, 14. октобар 2019.

петак, 11. октобар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 38/19

петак, 11. октобар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 47/19

четвртак, 10. октобар 2019.

Секретаријат за јавни превоз

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 3/19

четвртак, 10. октобар 2019.

Секретаријат за јавни превоз

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 5/19