Претраживање

уторак, 31. децембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 67/19

уторак, 31. децембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 69/19

уторак, 31. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 87/19

понедељак, 30. децембар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 21/19

понедељак, 30. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 9/19

понедељак, 30. децембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 78/19

понедељак, 30. децембар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 33/19