Претраживање

петак, 31. јануар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење - Електрична енергија

петак, 31. јануар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење - Путничка возила – набавка путем закупа (оперативни лизинг путничких возила)

петак, 31. јануар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење - Путничка возила

петак, 31. јануар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење - Microsoft лиценце

петак, 31. јануар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење - Услуга мобилне телефоније

петак, 31. јануар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење - Рачунари

петак, 31. јануар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Претходно обавештење - Смрзнуто воће и смрзнуто поврће