понедељак, 18. јул 2016.

Фолић: За уређенији Београд – Скупштина усвојила стандарде

Београд je данас на седници градске скупштине коначно добиo Каталог урбане опреме за уређење и опремање јавних површина, најавио је главни градски урбаниста Милутин Фолић.

Према његовим речима, ово је интегрални документ којим су дефинисане карактеристике и изглед појединачних елемената урбане опреме, мобилијара и текстуре, као и њихова просторна примена у оквиру дефинисаних зона града.

– Усвајањем овог документа, сви који пројектују, врше јавне набавке и постављање елемената на јавним површинама биће у обавези да се придржавају стандарда. Град ће тако у наредном периоду између осталог добити типска стајалишта за бицикле, поклопце шахтова са грбом града, камена поплочања и ивичњаке и осветљене фасаде у историјском језгру, клупе на којима се соларном енергијом пуне мобилни уређаји,  а све фасаде које се буду реконструисале добиће антиграфит премаз – рекао је Фолић и додао да ће се ове промене реализовати у дужем временском периоду, постепено, занављањем старе опреме сходно потребама и дотрајалости постојеће опреме.

Каталог је настао као резултат анализе постојећих елемената чијом је селекцијом утврђено који елементи се задржавају, који елементи се задржавају са одређеним степеном корекције, а које елементе треба потпуно уклонити или заменити новим.

– У складу са тим извршен је избор постојећих елемената и одабрани они који се задржавају, корекција постојећих елемената који се модификују, као и дизајн нових елемената урбане опреме и мобилијара – рекао је Фолић и прецизирао да је Каталог подељен на три основне категорије, а то су Урбана опрема, Урбани мобилијар и Урбана текстура.

Основне категорије се даље деле на групе елемената према својој функцији у отвореном јавном градском простору и означене су каталошким бројем наведеним у индексу. Презентација сваког елемента у оквиру каталога састоји се од цртежа и текстуалног описа основних карактеристика које се односе на материјал, боју, вид заштите, монтажу и специфичности које су приказане у напомени. На сваком каталошком листу дате су зоне у којима се посматрани елемент примењује.

– Водећи се карактером шест издвојених градских зона и специфичностима урбане опреме, мобилијара и текстуре који су се нашли у овом документу и његовом применом, очекује се остварење циља да се преко елемената мале размере утиче на генерисање препознатљивости, а пре свега утилитарног и визуелног квалитета отворених јавних градских простора Београда – истакао је градски урбаниста.

Каталог урбане опреме усваја се кроз измене и допуне одлуке о комуналном реду, а препиремила га је Дирекција за грађевинско земљиште као један од задатака добијених градским стратешким пројектом ИМЕ (Идентитет Мобилност Екологија), а сам каталог се избором опреме водио управо овим вредностима стављајући као приоритет пешаке и бициклисте.