петак, 17. фебруар 2017.

Расписан конкурс за реконструкцију Старог савског моста

Данас је објављен јавни позив за израду урбанистичко-архитектонског конкурса за реконструкцију Старог савског моста, као и за израду техничке документације. Жири ће вредновати радове на основу конкурсних критеријума за оцењивање, а ЈП „Дирекција за градско грађевинско земљиште и изградњу” наставиће поступак са три првонаграђена рада, узимајући у обзир њихову понуђену цену за израду техничке документације, како би се дошло до економски најповољније понуде.

Просторни план подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води” прописао је расписивање оваквог конкурса, чији је задатак израда урбанистичко-архитектонског решења новог моста преко Саве на месту постојећег.

–Учесници конкурса треба да понуде потпуно нову конструкцију моста, уз очување металне лучне конструкције као препознатљивог визуелног елемента. Нова конструкција треба да обезбеди и одговарајући пловни пут ширине 150 метара и најмање висине од 9,5 метара, с обзиром на то да се ради о међународном пловном путу. Мост ће бити изграђен у новом профилу и на њему се планира коловоз, простор за шински саобраћај и пешачко-бициклистичке површине – рекао је главни урбаниста Милутин Фолић.

Он је додао да је наградни фонд за најбоље конкурсно решење 4,2 милиона динара, док је процењена вредност израде техничке документације 58 милиона динара. Учесници конкурса треба да доставе своја решења у року од три месеца, затим ће жири имати месец дана да одлучи о најбољим решењима, после чега ће дирекција спровести преговарачки поступак за израду техничке документације.

Стари савски мост поставили су Немци у току Другог светског рата, након што је тадашњи мост преко Саве – Мост краља Александра Првог страдао у априлском бомбардовању 1941. године. Током рата је носио назив Принц Еуген, а Београђани су га после рата звали Немачки мост. Мост је пројектовала и изградила немачка фирма из Дортмунда. Током рата мост је претрпео оштећења услед бомбардовања, а у каснијим годинама на њему су вршене бројне поправке због промене врсте и величине оптерећења.