четвртак, 20. април 2017.

Донети планови за будућа саобраћајна и урбанистичка уређења

Одборници Скупштине Београда на данашњој седници усвојили су један план генералне и четири плана детаљне регулације. Такође, донете су и одлуке о изради или измени и допуни осам планова детаљне регулације.

План генералне регулације односи се на насеље Барајево у истоименој градској општини, фаза 1. Планови детаљне регулације тичу се изградње ванградског топловода од Обреновца до Новог Београда, затим делс Булевара деспота Стефана, од Џорџа Вашингтона до Цетињске, у општини Стари град, дела уличне мреже стамбеног комплекса „Старо насеље” у Железнику са денивелисаним прелазом преко железничке пруге, у општини Чукарица, те дела насеља Миријево, на локацији Орловско насеље, општина Звездара. 

Планове је урадио Урбанистички завод Београда, а средства за њихову израду су обезбедили општина Брајево, „Београдске електране” и Дирекција за грђевинско земљиште и изградњу Београда. Они ће бити основа за урбанистичко уређење, улагања у сређивање саобраћајно-инфраструктурних површина, као и за даљи развој и унапређење система грејања у Београду.

Једна од одлука за будућу израду плана детаљне регулације, са којом су се сложили одборници Скупштине града, јесте план детаљне регулације за гондолу Калемегдан– Ушће, на градским општинама Стари град и Нови Београд. Израда плана поверена је Институту за архитектуру и урбанизам Србије, који је дужан да нацрт уради у року од три месеца. Такав нацрт биће изложен на јавни увид у Скупштини града. Оквир обухвата комерцијалне садржаје, објекте и комплексе јавних служби, саобраћајне површине, водне и инфраструктурне површине, као и јавне зелене површине. Оквирном границом обухваћена је и траса кабинске жичаре у делу парка Ушће, заштићена подручја Калемегдана, Косанчићевог венца, приобална зона Новог Београда, као и акваторија реке Саве. Укупна површина износи око 11 хектара.