четвртак, 20. април 2017.

Позитиван биланс пословања јавних предузећа у 2016. години

Биланс пословања јавних предузећа у 2016. години изузетно је позитиван, оценио је на данашњој седници градског парламента помоћник градоначелника Борко Милосављевић.

Он је образлажући информацију о спровођењу поступка анализе и утврђивања непокретности које користе десет јавних предузећа, а на којима је Град Београд носилац права јавне својине, рекао да је реч о усаглашавању са Законом о јавној својини, што је уследило након усаглашавања и са Законом о јавним предузећима. Резултат тога јесте позитивно пословање у јавном сектору.

– Стубови реструктурирања јавних предузећа биле су инвестиционе реформе, организационо реструктурирање и финансијска консолидација. Биланс пословања у јавним предузећима, који ће према проценама у 2016. години износити десет милијарди динара, најбољи је показатељ успеха тог процеса, нарочито ако се има на уму да је 2013. губитак износио две милијарде динара – објаснио је Милосављевић.

Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда престало је право коришћења на 34 стана, а како је прецизирала вршилац дужности секретара за имовинске и правне послове Славица Савичић, ове непокретности опредељују се за решавање питања расељавања станара из бившег насеља „Кореја”. На овај начин решава се проблем који датира још из средине деведесетих година прошлог века.

Усвојено је и решење којим је предложено Влади Републике Србије да се утврди јавни интерес за експропријацију земљишта и објеката ради изградње постројења за управљање отпадом, санацију и проширење депоније Винча. Град Београд на овај начин одређен је као корисник.

Скупштина града усвојила је и измене и допуне 14 градских одлука у складу са изменама и допунама Закона о прекршајима. Вршилац дужности секретара за комуналне и стамбене послове Нина Јандрић прецизирала је да је реч о усаглашавању у делу казнених одредби, те да су утврђене новчане казне у фиксном износу за све прекршаје за које је као санкција прописана новчана казна.

Донет је и програм спровођења мера техничке заштите објеката и просторних културно-историјских целина на територији града Београда, утврђених за културна добра. Реч је о другој фази која подразумева предају Граду Београду на старање 25 објеката који су под заштитом државе. Град као старалац у сарадњи са градским општинама спровешће мере техничке заштите на рестаурацији оштећених и оронулих фасада и делова објеката који су културна добра или се налазе у просторним културно-историјским целинама.

Усвојене су и три одлуке за које је обрађивач био Секретаријат за привреду, а тицале су се измене радног времена угоститељских објеката, начина, услова и критеријума за избор корисника средстава подршке предузетништва и за избор програма и пројеката у туризму који се суфинасирају из буџета града. 

Како је навела вршилац дужности подсекретара за привреду Маја Бајагић, у 2016. години 11 жена предузетница добило је средства за куповину машина и опреме и запослиле су најмање једног радника. Помоћ града женама предузетницама део је свеобухватног циља који се тиче унапређења пословног процеса уз увођење нових производних и побољшање постојећих пословних линија, као и за покретање нових предузетничких активности и отварање могућности за модернизацију.

Кад је реч о програмима и пројектима у туризму, новом одлуком суфинансирање је проширено и на друге активности, и то на изложбе, семинаре, едукације, израду дигиталног садржаја. Максималан новчани износ повећан је са 700.000 динара на милион динара са ПДВ-ом. Исплата средстава ће се вршити по завршетку програма и пројекта, и то до 85 одсто укупног износа трошкова. Конкурс се расписује најмање једном годишње.

На седници је прихваћен и закључак о преносу сто одсто удела без накнаде привредног друштва „Енергетика и одржавање” са републике на град. Промењени су и оснивачки акти 28 установа културе чији је оснивач Град Београд, измењена је одлука о оснивању Градског центра за социјално предузетништво, прихваћена правила Мартовског фестивала и дата сагласност на статут СРЦ „Пионирски град”.

Усвојен је и годишњи извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације у 2016. години и прихваћен предлог плана рада штаба за ову годину. Извештај за 2016. годину поднели су и градски правобранилац, заштитник грађана и Савет за здравље Града Београда.