петак, 21. април 2017.

На гробља у побусани понедељак без аутомобила

ЈКП „Погребне услуге” апелују на грађане да за одлазак на гробљe у побусани понедељак, 24. априла, уместо својих аутомобила користе градски превоз. 

Тога дана на свим гробљима неће бити дозвољен улазак аутомобила од 7 до 15.30 часова.

Капије за улаз моторних возила биће отворене од 15.30 до 19  часова. На Новом, Земунском и Топчидерском гробљу je нa снaзи пoтпунa зaбрaнa улaскa зa aутoмoбилe.