петак, 6. октобар 2017.

Више од сто хиљада туриста посетило Београд у августу

Према подацима Секретаријата за управу, сектор статистике, Београд је у августу посетило укупно 103.956 туриста, од чега је страних гостију 92.088, односно за 21 одсто више него у истом месецу прошле године. 

Најбронији гости у августу били су Турци (13.409, плус 70 одсто). Следе гости из Немачке, Грчке, Румуније и Италије, док је најзначајнији пораст забележен код гостију из Израела и Кине. 

Од почетка године у Београду је регистровано укупно 664.533 туриста, од чега страних 562.838, што је за 20 одсто више него у истом периоду прошле године. Најбројнији гости у првих осам месеци били су Турци, Немци, Хрвати, Грци и Израелци. 

Укупан број остварених ноћења у београдским смештајним капацитетима у периоду јануар–август је 1.408.969, од чега су 1.136.616 ноћења остварили страни гости, што представља повећање од 23 одсто.   

Статистички подаци који се односе на 2017. годину показују петоструко повећање броја гостију из Израела, што је до сада највећи забележен проценат раста како у доласцима тако и оствареним ноћењима. Од почетка године у Београду је боравило 25.471 израелски туриста, што је у односу на прошлогодишњих 4.541 за 461 одсто више. Са тенденцијом даљег раста, гости из Израела нашли су се међу пет, по броју, најчешћих гостију Београда. 

Изузетно велики проценат раста настављају да остварују и гости из Кине и Русије, захваљујући појачаним активностима на овим туристичким тржиштима. Тенденцију раста показују и тржишта Турске, Грчке, Немачке и других земаља.