уторак, 5. децембар 2017.

Весић: Почиње преговарачки поступак за пројектовање Старог савског моста

Градски менаџер Горан Весић изјавио је данас да је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала преговарачки поступак за израду идејног пројекта Старог савског моста.

Према његовим речима, поступак је расписан са понуђачима који су одабрани на овогодишњем конкурсу – пројектантским кућама ЦИП и ДБ Инжењеринг, а процењена вредност је око 48 милиона динара.  

– Нoви мoдeл Стaрoг сaвскoг мoстa рaстeрeтиће сaoбрaћaj, дoк би сaдaшњи мoст трeбaлo дa служи кao пeшaчки нa нeкoj другoj лoкaциjи. Нoв мoст ћe имaти чeтири сaoбрaћajнe трaкe, пo двe сa свaкe стрaнe и прoстoр зa трaмвaje у oбa прaвцa. Сa Нoвoг Бeoгрaдa, пoрeд Стaрoг сajмиштa, урaдиће се кoмплeтнa нoвa сaoбрaћajницa гдe ћe aутoмoбили мoћи дa прeђу нa ту стрaну. Изградња Савског моста је уједно и услов да  кренемо у тендер за пројектовање, финансирање и изградњу тунела који ће повезивати Саву и Дунав. Тунел који ће почињати негде код садашње аутобуске станице, а завршавати се у Булевару деспота Стефана близу Панчевачког моста, смањиће концентрацију саобраћаја за 14 одсто – рекао је Весић.

Понуде ће бити достављене до 4. јануара, а тендером је предвиђено да рок за израду идејног пројекта моста и идејног решења навозних конструкција не може бити дужи од десет месеци. 

Изабрани понуђач ће имати обавезу да уради идејни пројекат Старог савског моста према решењу које је понудио на спроведеном конкурсу. Прву награду је тада освојио Саобраћајни институт ЦИП, док је ДБ Инжењеринг освојио трећу награду. Ова два награђена рада ће са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда наставити поступак преговарања како би се дошло до економски најповољније понуде за пројектовање.

Идејни пројекат за мост и идејно решење за навозне конструкције одредиће и цену изградње, а представљаће и основ за прибављање локацијских услова и расписивање тендера за извођење радова, који ће се спроводити по правилима Међународнe инжењерске федерације – жута књига FIDIC-а.

Стари савски мост поставили су Немци у току Другог светског рата, након што је тадашњи мост преко Саве – Мост краља Александра Првог страдао у априлском бомбардовању 1941. године. Током рата носио је назив Принц Еуген, а Београђани су га после рата звали Немачки мост. Мост је пројектовала и изградила немачка фирма из Дортмунда. Током рата, мост је претрпео оштећења услед бомбардовања, а у каснијим годинама на њему су вршене бројне поправке због промене врсте и величине оптерећења.