среда, 3. јануар 2018.

Конкурс за Награду града Београда

Град Београд је расписао конкурс за доделу Награде града Београда, а рок за подношење предлога је 20. фебруар. Одлуку о додељивању награде доноси Одбор који је образовала Скупштина Града Београда, а предлози се достављају писарници Градске управе Града Београда – Секретаријату за скупштинске послове и прописе, Трг Николе Пашића 6.

Награда града Београда је признање које се додељује за дело које представља највредније достигнуће у уметности, науци, медицини, архитектури и урбанизму, пољопривреди, новинарству, образовању, спорту и заштити животне средине.

Награда се додељује и за херојско дело, дугогодишњи рад и трајан допринос развоју града Београда, као и за изузетан допринос у реализацији догађаја од значаја за град Београд. Додељује се појединцу или групи за заједничко дело, може се доделити истом лицу више пута и може је добити аутор који има пребивалиште на територији града Београда најмање годину дана. Награда се додељује за дело које је постало доступно јавности први пут на територији града Београда у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године.

Под делом које је постало доступно јавности подразумева се, када је област уметности у питању – публиковано дело књижевног и преводног стваралаштва, приказано филмско и радио-телевизијско остварење, изложено односно презентовано дело у галерији, као и изведено музичко или музичко-сценско дело у концертној или позоришној дворани. У области науке, то је остварење односно рад у друштвеним, хуманистичким, природним и техничким наукама, као и проналазак који је у складу са законом којим се уређује правна заштита проналазака.

У области медицине подразумева се да то буде рад или резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос у развоју и унапређењу медицине или изузетно дело које представља допринос развоју медицине. Када је реч о области архитектуре и урбанизма, дело треба да буде реализовано из области архитектуре, урбанизма или реконструкције објеката.

У области пољопривреде то су остварени изузетни резултати у области индивидуалне пољопривредне производње, иновативности и примена савремених пољопривредних решења и стандарда, као и улагања у пољопривредно газдинство и примена нових агротехничких мера и технологија.

Да би се конкурисало за награду у области новинарства, потребно је да то дело буде врхунско остварење појединца у новинарству или публицистици, серија телевизијских или радијских прилога, као и креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се доприноси информисању грађана Београда. У области образовања треба да буде изузетно дело и резултат васпитно-образовног или инструктивног рада, као и рада у организацији и развоју школства Београда.

У области спорта, под делом се подразумева рад или резултати изузетне вредности појединца који су допринели афирмацији, развоју и унапређењу спорта.

У области заштите животне средине, то су остварени резултати којима је дат изузетан допринос заштити животне средине, а под херојским делом остварење појединца или групе који су снагом своје личности, врлином, пожртвованошћу, несебичношћу, добротом и храброшћу помогли суграђанима у невољи, савладали изузетно тешке животне околности, поправили њихове или сопствене животне прилике.

За дугогодишњи рад и трајан допринос развоју града Београда додељује се признање за највреднија достигнућа појединца или групе у свим областима знања који су својим делом или дугогодишњим радом оставили трајни печат Београду.

Специјално признање за изузетан допринос у реализацији догађаја од значаја за град Београд додељује се појединцу или групи за организовање и реализацију пројекта или програма који је постао догађај у граду у претходној години.

Награда града Београда за стваралаштво младих додељује се за дело које представља највредније остварење у научном и уметничком раду ученика и студената, а додељује појединцу или групи, ако су одређени резултати постигнути групним радом, док се награда „Светислав Стојановић” додељује за изузетне резултате остварене у области заштите од пожара на територији града Београда, а додељује се појединцу и ватрогасној јединици.

Напомена: Више о условима за подношење предлога заинтересовани могу видети на званичном сајту Града Београда, у рубрици „Градски огласи и конкурси”.