уторак, 6. фебруар 2018.

Младеновић: Настављамо са изградњом инфраструктуре и растарећивањем саобраћаја у центру

Београд чека велики пројекат пoстaвљaњa трaмвajских шинa прeкo Moстa нa Aди кoje ћe пoвeзaти Бaнoвo брдo и Нoви Бeoгрaд, a вредност посла је близу две милијарде динара, рекао је заменик градоначелника Београда Андреја Младеновић гостујући на ТВ Пинк.

– У питaњу je вeлики прojeкaт чиja je врeднoст oкo двe милиjaрдe динaрa и кojим ћe бити изгрaђeнo 2,7 килoмeтaрa шинa сa oбe стрaнe мoстa. To je oнaj прoстoр кojи сaдa изглeдa прaзaн, a кojи je, кaдa je мoст изгрaђeн, прeдвиђeн зa пoстaвљaњe трaмвajских шинa – навео је Младеновић и дoдao дa je сaдa кoнaчнo дoшлo дo тoгa дa сe крeнe сa рeaлизaциjoм.

Он је истакао да је у протеклом периоду отворен део приступних саобраћајница на нобобеоградској страни који је назван по херојима са Кошара, а током месеца ће бити отварање понуда за Булевар патријарха Павла. 

– Мост на Ади од како је отворен нема онај капацитет који је очекиван и у односу на цену коштања моста са приступним саобраћајницама није битно растеретио саобраћај, а могао би и са тунелом који треба да се изгради од Топчидера до Аутокоманде. Мост на Ади са присупним саобраћајницама ће нас коштати око 400 милиона евра и то је била једна озбиљна инвестиција која је у то време усисала готово све што се инвестирало у главни град – нагласио је Младеновић.

Према његовим речима, последње две године радило се на проширивању капацитета Старог савског моста. Како је нагласио, он се неће рушити већ ће се преместити на другу локацију.

– Пошто се овај мост не може у техничком смислу проширивати, нама је у интересу да ту направимо један модеран нови мост са по две саобраћајне траке, трамвајским шинама, пешачком стазом. Градиће се на том месту јер ту већ постоји инфраструктура, приступне саобраћјнице. План је и да се изгради тунел који ће изаћи на Улицу деспота Стефана Лазаревића и који ће за 14 одсто растеретити саобраћај у том делу града – прецизирао је заменик градоначелника. 

Младеновић је додао да, када се ради о изградњи новог моста, ЦИП је добио посао на тендеру, ради се о домаћој компанији и са те стране заиста је направљен транспарентан систем функционисања, јефтинији и функционалнији. 

Говорећи о развоју водоводног и канализационог система, заменик градоначелника је подсетио да је Град Београд направио десетогодишњи план изградње и водоводне и канализационе мреже тако да сви делови града буду покривени канализацијом. 

– До 2014. године канализација је била мртво слово на папиру. Ми смо сада отворили велики број градилишта, отвориће се тендер за Међулужје односно канализацију у Младеновцу, са Кинезима имамо потписан меморандум за централни канализациони систем у Великом Селу, имамо пројекте за рубне општине, ту је и Јелезовац, у Батајници је такође отворен тендер у вредности 200 милиона динара, а у делу насеља Браћа Марић у Крњачи је у току израда канализационе мреже. Овај мандат смо искористили за пројектовање и припремање тендера. Уз канализацију морамо имати и фабрике за прераду отпадних вода, ради се у различитим деловима града, као и у рубним општинама где се раде посебни пројекти – истакао је Младеновић.