петак, 9. фебруар 2018.

Радови у улицама Др Милоша Радојичића и Вуковој у Земуну

Током радова на реконструкцији водоводне мреже које изводи ЈКП „Београдски водовод и канализација”, режим саобраћаја биће измењен по фазама у улицама Др Милоша Радојичића и Вуковој у Земуну. 

У првој фази доћи ће до измена режима саобраћаја у Улици др Милоша Радојичића, од Светосавске до Рабина Алкалаја, и у улицама Светосавској и Рабина Алкалаја, угао са Улицом др Милоша Радојичића, по подфазама, од 12. до 28. фебруара. 

У другој фази биће измењен режим саобраћаја у Улици др Милоша Радојичића, од Рабина Алкалаја до Вукове, и у улицама Рабина Алкалаја и Вуковој, угао са Улицом др Милоша Радојичића, по подфазама, од 1. до 13. марта.

У трећој фази доћи ће до измене режима саобраћаја у Улици Вуковој, од Гундулићеве до Улице др Милоша Радојичића, и у улицама Гундулићевој и др Милоша Радојичића, угао са Улицом Вуковом, по подфазама, од 14. до 28. марта.