петак, 9. март 2018.

Младеновић: Град није угрожен, предузете све потребне мере за заштиту од могућих поплава

Заменик градоначелника Београда и заменик команданта Штаба за ванредне ситуације Андреја Младеновић оценио је данас да је град на основу процене стања на терену и анализе ризика од појаве поплава предузео све потребне мере у циљу благовремених припрема и предузимања превентивних и оперативних мера којима се спречавају или ублажавају последице по живот и здравље људи и материјалних добара. 

– Територија града Београда није за сада угрожена од могућих поплава. Реке Дунав и Сава су по подацима и прогнози за наредни период од десет дана у опадању – прецизирао је Младеновић након састанка Стручно-оперативног тима за заштиту и спасавање од поплава.

Према његовим речима, наложено је ЈВП „Београдводе” да одмах изврши детаљну анализу стања речних корита и каналске мреже. 

Младеновић је подсетио да је Град Београд надлежан за водотокове другог реда, те да је закључено да се успостави потпуна координација са републичким институцијама које су надлежне за водотокове првог реда. 

Истовремено је наложено београдским општинама да доставе извештаје о предузимању превентивних и оперативних мера.

На састанку је договорено, како је рекао Младеновић, да се успостави двадесетчетворочасовно осматрање стања на водотоковима у смислу проходности корита и стања насипа и да се информације достављају штабу на свака четири сата. 

Такође, наставио је Младеновић, наложено је свим водопривредним субјектима који обављају послове из свог делокруга на територији града Београда да се на основу сагледаног стања речних корита и каналске мреже изврши неопходно прочишћавање корита река ради брже протицајне моћи и спречавања појаве водених чепова. 

– Истовремено је наложено свим водопривредним и јавним комуналним предузећима која су по плану заштите и спасавања планирана да се ангажују и изврше неопходне припреме у смислу обезбеђења исправности технике, возила, грађевинских машина, пумпи, агрегата – додао је он.

Младеновић је нагласио да је на састанку наложено и да ЈВП „Београдводе” утврди стање локација које су одређене по плану за депоновање песка и за пуњење врећа, као и да треба сагледати стање насипа и на основу тога предложити евентуалне мере које ће допринети њиховој пуној функционалној заштити од поплава.