уторак, 15. мај 2018.

Контрола предшколских установа на територији десет градских општина

У склопу планираних активности контроле комуналног реда у предшколским установама на територији десет градских општина (Стари град, Савски венац, Раковица, Чукарица, Земун, Врачар, Палилула, Звездара, Вождовац и Нови Београд), комунална инспекција Секретаријата за инспекцијске послове вршила је контролу чистоће и уредности дворишта, ограда и спољних делова зграда вртића. 

Према речима секретарке за инспекцијске послове Соње Подунавац, извршена је контрола у укупно 235 објеката који припадају предшколским установама на територији поменутих градских општина. Недостаци су затечени у 73 вртића, а у 162 вртића је затечено чисто и уредно стање. 

За отклањање свих утврђених недостатака донето је 75 решења и то за поправку и довођење у исправно стање реквизита, другог мобилијара, ограда око вртића, олука, степеништа, кошење и чишћење зелених површина, уклањање графита са фасада. 

До окончања акције, комунална инспекција ће и даље вршити контролу извршења мера које су наложене решењима.