четвртак, 14. јун 2018.

Kонтрола такси превоза

Инспектори друмског саобраћаја Секретаријата за инспекцијске послове обављају редовни инспекцијски надзор такси превоза путника. Недавном контролом такси превоза у Земуну, уз асистенцију припадника Саобраћајне полиције, утврђено је да такси превоз обавља лице које није регистровано за обављање делатности, те је донето и извршено решење о одузимању возила марке „citroen 5”. Против лица које је обаљало нерегистрованоу делатност, по хитном поступку ће бити поднет захтев за покретање прекршајног поступка, наводи се у саопштењу из овог секретаријата. 

Инспектори друмског саобраћаја су током 2018. године донели решења за привремено одузимање шест возила од нерегистрованих субјеката који су обављали такси превоз путника. У истом периоду донета су и 74 решења за искључење возила из саобраћаја власницима који су у Београду обављали такси превоз са такси дозволама издатим ван Београда. Против свих прекршилаца поднети су захтеви за покретање прекршајног поступка, истиче се у саопштењу.