уторак, 10. јул 2018.

Од данас новчана помоћ града за треће дете

Одлука Скупштине града, којом је прописано да породиље могу да остваре право на новчано давање за трећерођено дете у износу од 30.000 динара, ступа данас на снагу, изајавила је градска секретарака за социјалну заштиту Наташа Станисављевић. 

Она је прецизирала да је на седници Скупштине града усвојена Одлука о изменама и допунама Одлуке о додатним облицима заштите породиља на териотији града Београда и да она важи за децу рођену од 10. јула ове године.

– Град Београд континуирано спроводи одговорну социјалну политику у циљу подстицања рађања и подршке породицама са децом. У складу са могућностима буџета  обезбедили смо финансијску подршку породиљама за свако новорођено дете и уколико је незапослена. Сада смо увели и подршку мајкама трећег детета. То практично значи да породиље у Београду имају право на једнократно новчано давање које остварује свака породиља у износу од 10.000 динара, право на једнократно новчано давање незапосленој породиљи у износу од 25.000 динара и право на једнократно новчано давање породиљи за прворођено дете у износу од 10.000 динара – истакла је Станисављевићева.

Она је додала да једно право не искључује друго, тако да све породиље којима је то треће дете, поред 10.000 динара које добијају од Града Београда оствариће и додатних 30.000 динара, што укупно износи 40.000 динара. 

Захтеви за материјално давање за треће дете, као и за сва друга  новчана давања Града Београда породиљама, могу се поднети електронским путем преко портала е-беба још у породилишту, али и преко писарнице Градске управе у Улици 27. марта 43-45, радним данима од 7.30 до 15.30 часова. 

Приликом подношења захтева, потребно је да странка донесе очитану личну карту, а сву осталу документацију запослени прибављају по службеној дужности.