уторак, 10. јул 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове отказао уговор закупцу пословног простора у Његошевој, где је нападнут инспектор

Секретаријат за имовинске и правне послове саопштио је данас да отказује уговор о закупу пословног простора у Његошевој 19 и тако раскида закуподавни однос са „Мараб” д.о.о из Београда, где је вербално и физички нападнут грађевински инспектор. Подсетимо, грађевински инспектор Општине Врачар нападнут је приликом обављања дужности, поступајући по пријави за бесправно извођење радова којима је угрожена сигурност и стабилност зграде у пословном простору у Његошевој 19. 

У саопштењу овог секретаријата наводи се да су радови адаптације и инвестиционог одржавања пословног простора извођени без сагласности закуподавца, а да је раније увидом у извод из пословних књига констатовано да на име неплаћене закупнине и припадајуће камате дуг износи више од 4,5 милиона динара.

Иако је закупац опоменут да у року од 15 дана измири своје обавезе достављањем опомене пред отказ уговора о закупу, дуг није уплаћен. Закупцу је дат рок од три дана да напусти пословни простор и преда га на управљање Секретаријату за имовинске и правне послове, а ако то не учини биће покренута парница за исељење.