четвртак, 9. август 2018.

Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2018. годину

Рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2018. годину за пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица је 14. август, саопштено је из Секретаријата за јавне приходе.

У саопштењу се наводи да редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању. 

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе која врше пријем странака сваког радног дана од 8 до 14 часова, изузев среде, када je пријем странака од 8 до 18.30 часова.