Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2018. годину | Град Београд

четвртак, 9. август 2018.

Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2018. годину

Рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2018. годину за пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица је 14. август, саопштено је из Секретаријата за јавне приходе.

У саопштењу се наводи да редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању. 

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе која врше пријем странака сваког радног дана од 8 до 14 часова, изузев среде, када je пријем странака од 8 до 18.30 часова.