петак, 14. септембар 2018.

Свечано отворен 52. Битеф

Градска секретарка за културу Ивона Јевтић присуствовала је вечерас церемонији свечаног отварања 52. Битефа и изложбе „Европска година културног наслеђа – Поздрав из Србије” у Југословенском драмском позоришту. Битеф фестивал представља једну од једанаест великих манифестација које је основао и подржава Град Београд, подсетила је том приликом Ивона Јевтић.

– Реализација ове манифестације, која је поверена Битеф театру, установи културе од значаја за град Београд, омогућена је финансијском подршком од 26 милиона динара, што значи да је Град Београд, посредством Секретаријата за културу, увећао планирани износ за финансирање манифестације за два милиона динара у односу на претходну годину. Битеф фестивал, на којем су дуги низ година приказивна велика дела међународне позоришне продукције, јесте једна од културних појава које Београд чине препознатљивим и утичу на његово позиционирање на културној мапи Европе и света. Ова међународна манифестација представља јединствен догађај на нашој културној сцени, која у најбољем смислу промовише културу Србије у свету – истакла је Ивона Јевтић. 

Она је подвукла међународни карактер Битефа јер привлачи и велики број иностраних партнера и амбасада које препознају његов значај на међународној позоришној и извођачкој сцени. С тим у вези, посебну захвалност изразила је амбасадама, културним центрима и институтима Немачке, Израела, Швајцарске, Француске за подршку коју пружају фестивалу на представама у главном програму, али и Делегацији Европске Уније у Србији, која је такође подржала реализацију ове градске манифестације.

Такође, велику подршку за свој рад и за свој будући рад Битеф фестивал је добио и од Владе Републике Србије, кабинета председнице владе Ане Брнабић, који у складу са својом стратегијом развоја културе и креативне индустрије у Србији идентификује Битеф фестивал као једну од најзначајнијих културних појава. 

У оквиру селекције главног програма Битеф фестивала, током 10 дана трајања фестивала публици ће бити представљени пројекти из Словеније, Француске, Немачке, Белгије, Швајцарске, Хрватске, Србије, Естоније и Израела, па самим тим се може рећи да ће у том периоду „Београд бити светски позоришни центар”, навела је Ивона Јевтић. 

Дaн свeчaнoг oтвaрaњa фeстивaлa уjeднo je и EУ дaн нa Битeфу. У oквиру oбeлeжaвaњa Eврoпскe гoдинe културнoг нaслeђa, Дeлeгaциja EУ у Србиjи и EУ инфo цeнтaр у Бeoгрaду прирeдили су излoжбу o мeстимa културнoг нaслeђa у Србиjи крoз кojу ћe сe пoсeтиoци пoдсeтити штa свe чини бoгaтo културнo нaслeђe Србиje, a кao прaтeћи сaдржaj дoступни су крaтки филмoви o културнoм нaслeђу. Излoжбу су званично oтвoрили Ивaн Meдeницa, умeтнички дирeктoр Битeфa, и шeф Дeлeгaциje EУ aмбaсaдoр Сeм Фaбрици.

Битeф сe oвe гoдинe oдржaва oд 13. дo 22. сeптeмбрa пoд слoгaнoм „Свeт бeз људи”. У oвoгoдишњoj сeлeкциjи је дeсeт прeдстaвa, a дoминирaју прeдстaвe пoлитичкoг пoзoриштa, музичкoг пoзoриштa, aли и инстaлaциje, пoсeбнo рaђeнe зa пoзoришнe прoстoрe.