среда, 10. октобар 2018.

Седница Скупштине града заказана за сутра

Председник Скупштине града Никола Никодијевић заказао је за сутра 7. седницу Скупштине Града Београда.

На дневном реду ће се наћи Предлог одлуке о измени Oдлуке о обиму средстава за вршење послова града и градских општина и утврђивање прихода који припадају граду, односно градским општинама у 2018. години, као и Предлог одлуке о изменама и допунама Oдлуке о буџету Града Београда за 2018. годину.

Одборници ће расправљати и о Предлогу одлуке о измени и допуни Одлуке о финансирању програма и пројеката директних и индиректних корисника средстава буџета Града Београда у 2019. и 2020. години.

Пред одборницима је и Предлог одлуке о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу друштва „ЈАТ техника”, Предлог одлуке о измени Одлуке о комуналном реду, као и Предлог одлуке о усвајању предлога концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности јавног превоза путника на минибус експрес линијама на територији града Београда.

На дневном реду су и предлози одлука о подизању споменика Јернеју Копитару и спомен-обележја Милану Младеновићу, као и Предлог друге измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину. Расправљаће се и о Предлогу одлуке о допуни Одлуке о промени оснивачког акта јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда.

Одборници ће по скраћеном поступку расправљати о разрешењу и именовању директора и в.д. дирекотра, као и чланова управних одбора у једном броју предузећа и установа чији је оснивач Град Београд, као и о предлозима решења о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних и средњих школа на територији града Београда.