среда, 14. новембар 2018.

Општинске грађевинске инспекције у надлежности града

Одборници Скупштине града сложили су се данас са изменама Одлуке о Градској управи Града Београда, као и са Изменом и допуном Одлуке о Градском правобранилаштву. Како је прецизирао помоћник градоначелника Андреја Младеновић, град је преузео надлежност над свим општинским грађевинским инспекцијама.

– Одлука је резултат заједничких активности Градске управе и Владе Србије последњих месеци. Надлежност над грађевинским инспекцијама у општинама прелази, дакле, у Секретаријат за инспекцијске послове. Некад централизација мора да се спроведе да бисмо добили конкретан резултат. Пропуст у надлежностима и различито тумачење закона користили су они који су радили противзаконито. Ово је начин да се уђе у поступак рушења нелегалних објеката и сузбијање бесправне градње, с обзиром на то да је ово постао један од највећих проблема у Београду  – рекао је Младеновић.  

Он је подсетио да је сателитски снимак сачињен у новембру 2015. години, те да ниједан објекат који је нелегално грађен након тога неће моћи да буде озакоњен. Такође, бесправни објекти више неће моћи да се прикључе на инфраструктуру.

Како је пре тога појаснио в.д. секретара за управу Никола Прелевић, на основу законских измена, целокупан инспекцијски надзор над изградњом објеката, за које решење о грађевинској дозволи издаје градска општина, у надлежности је града, осим надзора које врши ресорно министарство. Прецизирани су послови инспекцијског назора у складу са овлашћењима грађевинског инспектора, као и одредбе које се односе на другостепени управни поступак.

Секретаријат за инспекцијске послове преузеће од управа градских општина архиву и незавршене послове у року од месец дана од ступања на снагу ове одлуке. Овај секретаријат ће окончати поступке који су започети по жалбама на првостепена решења општина у областима инспекцијског надзора грађевинске инспекције и у стамбеној области, а који нису завршени до дана ступања на снагу закона.

Када је реч о другој одлуци, градски правобранилац Љиљана Благојевић појаснила је да се изменом очекује већи степен одговорности у раду правобранилаштва. Наиме, у одлуку је додато да се заменик градског правобраниоца разрешава када несавесно, непрофесионално или незаконито обавља функцију на коју је именован.

Скупштина града отписала је неизмирена потраживања за станове солидарности на дан 31. децембра 2016. године према „Галеници” и њеном зависном друштву „Галинг”, а донела је и Одлуку о конверзији потраживања по основу уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу „Тигра” на дан 1. фебруара 2018. године, са припадајућом каматом до 21. јуна.

Заменик градоначелника Горан Весић овим поводом појаснио је да је реч о уобичајеној процедури која се ради на основу одлуке Владе Републике Србије, те да се сличне одлуке доносе годинама уназад.

На седници су дате и сагласности на измену Статута Урбанистичког завода и Програм пословања за 2018. ЈКП „Београдски метро и воз”. Такође, констатовано је и да је заштитнику грађана престала дужност због поднете оставке.