четвртак, 6. децембар 2018.

Подршка Града Београда особама са инвалидитетом

Градска секретарка за социјалну заштиту Града Београда Наташа Станисављевић отворила је данас спортску манифестацију инклузивног карактера „Игре без граница”, која се, поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, организује у Хали „Александар Николић”. 

Чланови Градског већа Елена Билић и Филип Марјановић поздравили су учеснике манифестације указујући том приликом на важност бављења спортом особа са инвалидитетом. Догађају је присуствовао и члан Градског већа Фадиљ Еминовић.

Наташа Станисављевић је захвалила свима који су подржали овај догађај и истакла потребу за заједничком изградњом инклузивног друштва. 

– Спорт унапређује и физичко и ментално здравље. Он оснажује децу да препознају и даље јачају своје потенцијале, а исто тако доприноси социјалној инклузији деце са сметњама у заједницу. Бављење спортом је један од најзначајнијих компоненти у интегралној рехабилитацији особа са инвалидитетом. При жељи и потреби да се укључе у неку од спортско-рекреативних активности, особе са инвалидитетом се суочавају са елементарним проблемима, а то су неприлагођеност постојећих активности њиховим потребама и могућностима, недостатак специјализованих организација које би стручно организовале ове активности, високе цене закупа спортких објеката, неразумевање и предрасуде који су присутну у друштвеној заједници – указала је градска секретарка. 

Циљ програма је, према њеним речима, задовољавање потреба што већег броја корисника за бављењем спортом, без обзира на врсту инвалидитета, сарадњом специјализоване стручне организације са институцијама и удружењима које збрињавају особе са инвалидитетом. 

Она је подсетила да је програм Спортског савеза особа са инвалидитетом Београда  у претходне три године подржао Секретаријат за социјалну заштиту у износу од 8.446.406,00 динара, а само у 2018. години на конкурсу за редовне програме у износу од 2.445.772,00 динара. 

– Град континуирано ради на побољшању услова живота и рада особа са инвалидитетом, као и унапређивање њиховог  положаја у друштву. Интеграција деце и младих са сметњама у развоју у ширу друштвену заједницу управо и започиње на пољу спортско-рекреативних и забавних активности, тако да ћемо настојати да у будућности имамо што више овако лепих догађаја – подвукла је Станисављевићева. 

Она је поручила да је циљ да се просторним планирањем, развојем саобраћајне инфраструктуре, доступношћу квалитетних сервиса и услуга олакша свакодневно функционисање особа са инвалидитетом у граду Београду.

– И у 2019. години уводићемо нове, развијати и унапређивати постојеће услуге и сервисе, који предствљају облике најдиректније помоћи и подршке овој категорији наших суграђана – закључила је ресорна секретарка.

Спортски савез особа са инвалидитетом Београда спроводи програм „Континуирана примена спортских активности у интегралној рехабилитацији особа са инвалидитетом” од 2005. године. Удружује 30 организација са око 950 чланова из свих делова града, непосредно пружа услуге за више од 1.800 појединаца оба пола, свих узраста и видова инвалидитета, а кроз бројне облике рада, разноврсне активности и манифестације током целе године окупља око 4.000 учесника, не само из Београда.