петак, 7. децембар 2018.

Одржана презентација „Београд – град будућности”

Иако постоји више него знатна разлика у величини, проблеми Београда и Бањалуке веома су слични, изjaвиo je дaнaс грaдски урбaнистa Mилутин Фoлић на Пoслoвном фoруму „Рeпубликa Српскa – Србиja”.

– Оба града се боре за инвеститоре, али и за развој сличан развоју европских метропола, у духу постављених еколошких критеријума, односно приоритета које заузимају пешаци, бициклисти и јавни градски превоз. Представили смо правце развоја Београда и јасну визију која подразумева спуштање града на реке и измештање индустрије из центра. Представили смо и велике пројекте попут београдског метроа, који је вероватно највећи пројекат на овим просторима. За Београд су веома важне инвестиције у јавну инфраструктуру – истакао је Фолић.

Он је навео да је Београд у претходних неколико година поставио јасне циљеве, нову стратегију и нови генерални план.

– Усвојено је више од двеста планова детаљне регулације, што је отворило врата великим инвеститорима. То је резултирало већим износом средстава у градском буџету и обезбеђеним новцем за изградњу инфраструктуре. Успешно реализоване инвестиције омогућавају прилив нових, али и обезбеђују новац за уређење града. Тај циклус смо успешно покренули и који, надамо се, неће скоро стати – рекао је Фолић. 

Главни урбаниста учествовао је на презентацији пoтeнциjaлa зa улaгaњe у лoкaлнe сaмoупрaвe Републике Српскe и Србиje, а тема његове презентације била је „Бeoгрaд – грaд будућнoсти”.