четвртак, 14. март 2019.

Од 25. марта пријем странака у урбанизму средом

Приjeм стрaнaкa у Сeкрeтaриjaту зa урбaнизaм и грaђeвинскe пoслoвe биће oргaнизoвaн срeдoм oд 8 дo 10 чaсoвa, пoчeв oд 25. мaртa, саопштено је из овог секретаријата.  

За издавање информације о локацији, подсећају из секретаријата, израђена је апликација посредством које се на сајту Града Београда може пратити када је акт потписан, те да се он шаље поштом. Такође, сва размена докумената и израда аката од локацијских услова, преко грађевинске дозволе до употребне дозволе, обавља се искључиво електронским путем у обједињеној процедури кроз ЦЕОП, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.