четвртак, 14. март 2019.

Зaтворено градилиште у Синђелићевој улици

Грађевински инспектор Секретаријата за инспекцијске послове Града Београда извршио је инспекцијски надзор над изградњом стамбено-пословног објекта у Синђелићевој улици број 20 и затворио градилиште због одступања од грађевинске дозволе, саопштили су данас из тог секретаријата. 

Како се наводи, инвеститори радова поседују грађевинску дозволу којом се одобрава изградња стамбено-пословног објекта, спратности По+П+4+Пс, у Синђелићевoj 20 у Београду, као и потврду за изградњу наведеног објекта, одобрену правоснажним решењем. 

У току изградње објекта, инвеститор је одступио од грађевинске дозволе којом је одобрена спратност објекта По+П+4+Пс изградивши По+П+6. Решењем грађевинског инспектора овог секретаријата дат је налог инвеститорима да уклоне радове изведене супротно грађевинској дозволи. У току поступка донето је решење о извршењу и 11. марта градилиште је затворено ради спречавања даље изградње.