петак, 15. март 2019.

Радови на реконструкцији и рестаурацији Земунске тврђаве

Доласком повољних временских услова започети су радови на обнови и санацији југоисточне куле Земунске тврђаве, саопштавају из Завода за заштиту споменика културе Града Београда. Ови радови део су укупног пројекта реконструкције и рестаурације Земунске тврђаве који су започети током децембра 2018. године.

Средњoвековна утврђења Земуна сачувана су у остацима цитаделе такозваног готског типа. Четвороугаони замак, са по једном кружном кулом на свакој страни, сачуван је у деловима спољних зидова и кула у висини до два метра. Зидови су од ломљеног камена, обложени опеком у кречном малтеру. Сматра се да постојећи зидови потичу из 14. или 15. века, а рушевине замка представљају најстарије остатке старог Земуна.

Надземни остаци зидова тврђаве су у дерутном стању, у потпуности су остали без лица у опеци и тако изложени убрзано пропадају. Југоисточна кула тврђаве је услед дестабилизације тла и механичких оштећења потпуно обрушена, а тврђава додатно девастирана бесправном изградњом објеката на њеној парцели. 

Завод за заштиту споменика културе Града Београда 2016. године је завршио пројекат реконструкције и рестаурације Земунске тврђаве, која подразумева статичку санацију и обнову обрушене југоисточне куле и рестаурацију лица бедема. Oсим иницијатора за израду пројекта, историчара уметности Александре Дабижић, детаљна истраживања су спровели и израдили пројекат архитекте – конзерватори Љиљана Конта и Раде Мрљеш.

Циљ израде пројекта био је да се остаци бедема Земунске тврђаве консолидују и рестаурирају у оној мери докле постоје поуздани подаци о њеном изгледу, али и да се афирмише један од најлепших видиковаца у Београду. Такође је било важно да се презентацијом културног добра препозна основни габарит цитаделе, као и њена форма. Обнова Земунске тврђаве је чин очувања идентитета старог Земуна, а овим пројектом, између осталог, водило се рачуна и о прилазима цитадели и приступу лица са посебним потребама.

Да пројекат реконструкције и рестаурације Земунске тврђаве не би остао само део документације Завода за заштиту споменика културе Града Београда, директорка овог завода Оливера Вучковић је иницирала сарадњу са Општином Земун, којој је достављен пројекат како би се спровела и реализација радова на обнови Земунске тврђаве.

Пројекат реконструкције и рестаурације Земунске тврђаве је током прошле године подељен у две фазе како би се и средства прибавила из различитих извора. Прву фазу пројекта финансира Министарство правде, док другу фазу пројекта финансира Министарство трговине, туризма и телекомуникација. Припремни радови започели су у децембру 2018. године, а завршетак радова планиран је за крај јуна 2019. године. 

Највећи изазов представљају радови на обнови обрушене југоисточне куле Земунске тврђаве који су започети земљаним радовима на ископу ровова до коте темеља, како би се, према пројекту конструкције, делимично обновила кула која представља потенцијалну опасност за стамбене куће на падини Гардоша. Део трпанца са остатака бедема је демонтиран на предлог статичара због безбедности извођења радова и биће поново уграђен у бедем, саопштавају из градског Завода за заштиту споменика културе.