петак, 15. март 2019.

Oдржан Први сајам средњих школа у Земуну

Канцеларија за младе Градске општине Земун, у сарадњи са свих десет земунских средњих школа, организовала је Први сајам средњих школа. 

– Веома смо задовољни одзивом школа, као и интересовањем малих матураната за Први сајам средњих школа. Надамо се да ће сваке наредне године овакви сајмови окупљати све већи број основаца, јер на овом месту могу добити све жељене информације о свом будућем позиву – рекао је члан Већа општине Земун Зоран Борјан.

Са својим пропагандним материјалима и брошурама, као и спремним видео-презентацијама, на једном месту су се представиле Земунска гимназија, Политехника – школа за нове технологије, Средња музичка школа „Коста Манојловић”, Економска школа „Нада Димић”, Правно-биротехничка школа „Димитрије Давидовић”, Медицинска школа „Надежда Петровић”, Електротехничка школа „Земун”, Саобраћајно-техничка школа, као и средње школе „Линк групе”, Средња школа за информационе технологије – ITHS и Савремена гимназија.

Интересовање основаца завршног разреда за нове програме и профиле било је велико, а важне информације и своје утиске стечене током школовања саопштавали су им тимови средњошколаца са професорима. Циљ овог сајма да се на једном месту из прве руке упознају са комплетном понудом за средњошколско образовање у Земуну у потпуности је остварен, као и намера организатора да их упуте у шансе за даље стручно усавршавање на факултетима, али и запошљавање.