четвртак, 16. мај 2019.

Одлуке из области урбанизма, енергетике и комунално-стамбене области

На данашњој седници Скупштине града усвојена је Одлука о допуни Одлуке о начину поступања са непокретностима које су у јавној својини Града Београда, односно над којима град има посебна својинска овлашћења.

Заменик градоначелника Горан Весић рекао је да ће градске општине имати обавезу да доставе списак станова којима располажу.

– Ти станови су и иначе власништво града, а постоје индиције да су неке општине, а нарочито Стари град, незаконито располагале становима. Када будемо радили на инфраструктури, убудуће ћемо такође моћи да исплатимо грађевинску вредност нелегалног објекта, чиме се убрзава цео процес. Једна од можда најважнијих промена јесте та да смо до сада могли да продајемо само парцеле које су биле потпуно власнички решене, а сада можемо да продајемо наше делове, чиме ће се те парцеле брже стављати у функцију – навео је Весић.

Он је најавио да ће се наредне године снажно радити на тангенти која треба да повеже будући мост на Ади Хуји са Мостом на Ади, те ће ове одлуке битно допринети да се брже решавају имовинско-правна питања, како би радови могли ефикасније да се изводе.

Одборници Скупштине Града Београда усвојили су данас Одлуку о оснивању и раду Службе главног урбанисте Града Београда. Заменик градоначелника Београда Горан Весић, образлажући ову одлуку, указао је да је неопходно да постоји Служба главног урбанисте, с обзиром да урбаниста има огроман посао. Служба ће, према његовим речима, координисати рад градског Секретаријата за урбанизам, Урбанистичког завода и Дирекције за грађевинско земљиште.

– На основу овлашћења које нам даје закон, оснивамо службу и главни урбаниста ће убудуће имати своју службу која ће му помагати у раду, како би сложен посао, за који је задужен, могао да уради како треба – рекао је Весић.

Како је наведено у образложењу одлуке, служба има задатак да предузима активности у циљу сарадње на припреми програма уређивања земљишта у делу који се односи на доношење планских докумената, као и да разматра иницијативе за доношење планских докумената и о свом ставу обавештава организациону јединицу Градске управе Београда надлежну за послове урбанизма ради даљег поступања.

Градски одборноци су усвојили измене и допуне Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у Београду којом се стиче основ да се испорука топлотне енергије обезбеди и после 3. маја, рекла је секретарка за енергетику Нина Јандрић. Одлуком је предвиђено да су услови за то да РХМЗ дефинише температуру у наредном периоду испод 12 степени ако су испуњени технички и технолошки услови.

Скупштина града усвојила је данас и Одлуку о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга, као и измене и допуне Одлуке о јавним паркиралиштима, измене и допуне Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за територију града Београда и измене Одлуке о оглашавању на територији града Београда.

Одборници су усвојили и Одлуку о постављању и уклањању објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији града Београда, као и План за постављање и уклањање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата, с могућношћу пратеће производње на територији града.

Такође, усвојена је и измена Одлуке о промени облика организовања Ветеринарске установе „Ветерина Београд” у јавно комунално предузеће, затим измена Одлука о промени оснивачког акта ГСП „Београд”, измена Одлуке о оснивању ЈКП за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду.