петак, 23. август 2019.

Седница Скупштине града у четвртак, 29. августа

Председник Скупштине Града Београда Никола Никодијевић сазвао је 15. седницу Скупштине града у четвртак, 29. августа.

Пред одборницима је Предлог плана детаљне регулације за нови кумодрашки колектор, III фазa (од Ретензије „Кумодраж 1” до нове Кумодрашке улице), Предлог плана детаљне регулације за изградњу водова 35 киловолта од трафостанице 35/10 киловолта „Винча” до подручја санитарне депоније Винча, Предлог плана детаљне регулације за изградњу водова 110 киловолта ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу, као и Предлог плана генералне регулације система зелених површина Београда.

На дневном реду је и неколико предлога измена и допуна урбанистичких планова од важности за развој града.

Одборници ће расправљати о Предлогу одлуке о измени Одлуке о боравишној такси, као и Предлогу закључка о давању сагласности Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда да са привредним друштвом ИКЕА Србија д.о.о. закључи уговор о регулисању међусобних односа у вези са заједничким припремањем и опремањем грађевинског земљишта за потребе опремања ритејл парка на локацији Бубањ поток.

На дневном реду су и предлози аката о којима се одлучује по скраћеном поступку, а то су предлози решења о разрешењу и именовању директора и в.д. директора у једном броју предузећа и установа, чији је оснивач Град Београд, именовању чланова управних и надзорних одбора у једном броју предузећа и установа, као и о разрешењу и именовању чланова школских одбора у једном броју основних и средњих школа на територији града Београда.