среда, 27. новембар 2019.

Саопштење Комисије за споменике и називе тргова и улица Скупштине Града Београда

Комисија за споменике и називе тргова и улица Скупштине града Београда разматрала је и одлучивала о предлогу за доделу назива улици на седници Комисије 21.02.2019. године приликом припремања Одлуке о утврђивању назива улица и других насељених места у вези пројекта „Ажурирање адресног регистра“. Предлог назива улице по Емилу Першки, разматран је и усвојен из Резервног фонда предлога назива улица и тргова који свака Комисија преузима од претходних Комисија приликом почетка мандата, саопштено је из ове Комисије.

У Резервном фонду предлога назива улица и тргова, не постоје подаци о подносиоцу иницијативе, као ни о датуму подношења иницијативе (према информацијама неки предлози у Резервном фонду назива тргова и улица су старији од 10 година). О иницијативама из Резервног фонда предлога назива улица и тргова одлучује се на основу биографија које су приложене. Тако је Комисија за споменике и називе тргова и улица Скупштине града Београда разматрала предлог да се једна улица именује по Емилу Першки на основу следећег образложења, које је и објављено у Одлуци о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Чукарица („Службени лист града Београда“ бр. 13/19) од 04. марта 2019. Године.
Емил Першка (1897 – 1945) је бивши југословенски фудбалски репрезентативац. Био је први који је одиграо 10 утакмица за национални тим у првој деценији његовог постојања и, несумњиво, спадао међу најбоље југословенске играче тог времена. Међутим, његова играчка и животна биографија из разних разлога вероватно никад неће бити употпуњена. Зна се да је пореклом био Словак, касније новинар и историчар спорта, али су многи битни подаци остали непотврђени, иако је у питању једна од првих фудбалских звезда и професионалаца на просторима бивше Југославије.

Након седнице Комисије, као и за све остале предлоге, Комисија се обратила Министарству државне управе и локалне самоуправе РС на добијање сагласности у складу са чланом 94. Закона о локалној самоправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/14- др. закон, 101/16- др. закон и 47/18) у којем се наводи да ако садржина одредби предлога статута јединице локалне самоуправе или других аката о празницима и називима делова насељених места не одговара историјским или стварним чињеницама, ако се њима повређују општи и државни интереси, национална и верска осећања или вређа јавни морал, министарство надлежно за послове локалне самоуправе неће дати сагласност на дати предлог.

Комисија је на дати предлог добила предметну сагласност бр. 015-05-00034/2019-24 од 21. фебруара 2019. године на предлог Одлуке о утврђивању назива улица и других делова насељених места на територији градске општине Чукарица.     

Након достављених неколико питања грађана и новинара, Комисија се обратила Министарству државне управе и локалне самоуправе РС ради утврђивања истинитости и аутентичности достављених историјских података од стране новинара и грађана, на шта се Министарство државне управе и локалне самоуправе изјаснило да је дошло до пропуста, донсоно да су накнадном провером биографских података за предложени назив улице по личности Емил Першка, утврдили да је предложени назив у супротности са одредбама члана 94. Закона о локалној самоуправи.

У складу са свим наведеним, Комисија је у комуникацији са представницима Градске општине Чукарица и грађанима из поменуте улице прикупила нове предлоге за назив поменуте улице и ушла у процедуру за хитну измену назива улице на наредној седници Скупштине града Београда.