четвртак, 19. новембар 2020.

Весић: Нове инвестиције у Београду

Заменик градоначелника Београда Горан Весић изјавио је да је Град Београд на два јавна надметања продао грађевинско земљиште у јавној својини за 585 милиона динара, односно око пет милиона евра.

Весић је рекао да компаније које купују грађевинско земљиште инвестирају у град јер на том земљишту граде станове, производне погоне или логистичке центре.

– То говори да је наш град остао интересантан за инвестирање и поред поремећаја у светској економији до кога је дошло због ковида-19 – истакао је Весић.

Земљиште површине 3,1 хектар у Привредној зони „Ауто-пут” у Новом Београду продато је инвеститору по цени од 266.713.857,80 динара. Локација је обухваћена Планом детаљне регулације за подручје Привредне зоне „Ауто-пут” у Новом Београду и на земљишту је предвиђена изградња објеката намењених за привредне делатности. Друга локација површине 1,9 хектара код раскрснице „Лакат кривина”, у непосредној близини ауто-пута за Нови Сад, продата је по почетној цени од 319.095.397,98 динара. Земљиште је обухваћено Планом детаљне регулације за подручје између саобраћајнице Т6, Угриновачке и Барањске улице, према коме је земљиште опредељено за изградњу објеката комерцијалних делатности.

– Вредност грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда, које је отуђено, од почетка ове године износи 5.055.756.205,50 динара или 43 милиона евра, а у 11 поступака јавног надметања отуђено је 15,33 хектара грађевинског земљишта. Осим тога, буџет Града имаће додатне приходе од доприноса за уређивање грађевинског земљишта, који се инвеститорима обрачунавају у поступку прибављања грађевинске дозволе – рекао је Весић.