Промене назива улица 2009

РЕШЕЊЕ О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА: Вождовац, Земун, Звездара, Палилула, Раковица, Савски венац и Стари град

ВОЖДОВАЦ

Месна заједница Јајинци

Улица која креће из Булевара ЈНА, Јајинци код броја 166 и иде према југозападу (полукружно) одређује се назив: КЕФАЛОНИЈСКА
Улица која је прва паралелна са Булеваром ЈНА и креће из претходне улице на леву страну одређује се назив: ЛИКСУРИ
Улици која почиње из предложене улице Кефалонијске, лево паралелна са претходном и друга паралелна са Булеваром ЈНА одређује се назив: АТИКА
Улици која креће из предложене Кефалонијске десно и иде до улице Вукосаве Ољача одређује се назив: ОЛИМПСКА

Месна заједница Раковица село

Делу улице Дуго поље који почиње од кружног пута, од парцеле 481, к.о. Раковица село и иде према југоистоку одређује се назив: ЖРНОВСКА
Делу улице Дуго поље који почиwе од парцеле 498/8 к.о. Раковица село и иде на југ до пруге одређује се назив: ЈАВОРСКА
Делу улице Дуго поље који почиње од кружног пута, од парцеле 478/1 к.о. Раковица село и иде паралелно са кружним путем одређује се назив: ГЛЕДИЋКА
Делу улице Дуго поље који почиње од парцеле 478/1 к.о. Раковица село и иде према југозападу одређује се назив: ЛУГОМИРСКА
Делу улице Дуго поље који почиње од мотела и парцеле 455/3 к.о. Раковица село и иде према југу одређује се назив: РЕКОВАЧКА
Делу улице Дуго поље који почиње из претходне улице код парцеле 598/13 к.о. Раковица село и иде према југу одређује се назив: ОПАРИЋКА
Делу улице Јакова Галуса који почиње од парцеле 30/1 к.о. Раковица село и иде на југоисток одређује се назив: ДРЕНОВСКА
Делу улице Јакова Галуса који почиње код парцеле 28/1 и иде на југоисток одређује се назив: ДУЊАЧКА
Делу улице Јакова Галуса који почиње код парцеле 27/1 и иде на југ одређује се назив: МИЛОШЕВ ПОТОК

ЗЕМУН

Улици Албанској одређује се назив: ЗАДУЖБИНСКА
Улици Ивана Цанкара одређује се назив: ЈОВАНА МИОДРАГОВИЋА
Улици Франца Прешерна одређује се назив: ДР МИЛИВОЈА БАБИЋА
Улици Гајевој одређује се назив: ЛАГУМСКА

Месна заједница Батајница

Улици Мрциниште Нова 23 одређује се назив: Ислама грчког

ЗВЕЗДАРА

Улици која почиње на раскрсници улица Стари виногради и Владимира Митровића (од броја 30) и иде до зграде водовода одређује се назив: ДУЋАНА ДУДЕ ТИМОТИЈЕВИЋА
Улици другој десно, паралелној са претходном, од броја 34, одређује се назив: МИЛОРАДА РУВИДИЋА
Улици трећој десно, паралелној са претходном, од броја 38, одређује се назив: РАЈАЧКА
Улици четвртој десно, паралелној са претходном, од броја 38, одређује се назив: ДУКАТСКА

Мали Мокри Луг

Улици првој десно из улице Раде Кондића, од броја 24а, одређује се назив: ГАЛИЛЕЈЕВА
Улици другој десно из улице Раде Кондића, од броја 25ц, одређује се назив: ВУЈАНСКА

ПАЛИЛУЛА

Борча, насеље Мали збег

Улици која се налази између улица Мите Стајића и Кнеза Алексе одређује се назив: ИВАНА ГАЛЕБА
Улици управној на улицу Растка Немањића, а паралелној са улицом Мајора Гавриловића одређује се назив: ВЛАДИМИРА ВИСОЦКОГ
Улици управној на улицу Растка Немањића, а паралелној са улицом Книнске Крајине одређује се назив: ВУКАНА НЕМАЊИЋА
Улици која се налази између улица Книнске Крајине и Иришког венца одређује се назив: ТЕЊСКА
Улици првој паралелној са улицом Иришки венац, управној на улицу Растка Немањића одређује се назив: КАРИНСКА
Улици другој паралелној са улицом Иришки венац, управној на улицу Растка Немањића одређује се назив: МОКРОГОРСКА
Улици трећој паралелној са улицом Иришки венац, управној на улицу Растка Немањића одређује се назив: БОГДАНА ГАВРИЛОВИЋА
Улици четвртој паралелној са улицом Иришки венац, управној на улицу Растка Немањића одређује се назив: ЈАДАРСКА
Улици петој паралелној са улицом Иришки венац, управној на улицу Растка Немањића одређује се назив: ГОЛУБИЋКА
Улици шестој паралелној са улицом Иришки венац, управној на улицу Растка Немањића одређује се назив: БАТИЊОЛСКА
Улици седмој паралелној са улицом Иришки венац, управној на улицу Растка Немањића одређује се назив: КНИНСКОГ КОСОВА
Улици управној на улице Растка Немањића и Владике Рада, паралелној са улицом Браће Анђелић одређује се назив: ЦРНОЛУШКА
Улици паралелној са претходном, а пре улице Андреја Сахарова одређује се назив: ВЕЉУНСКА
Улици управној на улице Растка Немањића и Владике Рада, паралелној са Андерсоновом улицом одређује се назив: БРАНИСЛАВА БУКУРОВА
Улици паралелној са претходном одређује се назив РЗАВСКА
Улици паралелној са претходном, испред улице Јована Златоустог одређује се назив: ТОПУСКА
Улици која се налази између улица Јована Златоустог и Бошка Југовића и повезује улице Растка Немањића и Браће Мрњавчевић одређује се назив: ЉУБОМИРА КЛЕРИЋА
Улици која је паралелна са улицом Браће Мрњавчевић, а спаја улице Јована Златоустог и Зрењанински пут одређује се назив: МАРКА ЦАРА
Улици паралелној са претходном, која почиње од улице Јована Златоустог одређује се назив: СВЕТОЛИКА ПАШЋАНА
Улици паралелној са улицом Растка Немањића, а која почиње од улице Карловачке митрополије одређује се назив: ДИЧИНСКА
Улици Мали збег Нова 107 одређује се назив: МИРКОВАЧКА

Насеље Борча

Делу улице Сутјеска блок који почиње од канала Себеш, односно од Партизанске блок улице 2 одређује се назив: РИБАРСКА
Улици паралелној са предложеном Рибарском одређује се назив: ВЕНЦЛОВИЋЕВА
Улици управној на претходну одређује се назив: ВУЧЕВСКА
Улици која почиње из претходне улице као први прилаз одређује се назив: ЂУРЂЕВИЋА ТАРЕ
Улица која почиње као други прилаз одређује се назив: ЈЕХОТИНСКА
Улици у насељу Гувно која је управна на улицу Митра Трифуновића уче, а налази се између улица Милована Јакшића и Гувна Нова 10 одређује се назив: ЖЕТЕЛАЧКА
Улици која се налази између Азила за псе и улице Атови Нова 1013, управној на улицу Овчански пут. Садашњи назив улице је Атови Нова 1011 одређује се назив: ВОЈВОЂАНСКИХ САЛАША
Улици између улица Слатина Нова 12 и Атови Нова 13 на локацији Овчарски пут, одређује се назив: БЕЛОСТЕНСКА

РАКОВИЦА

Видиковац

Улици која је паралелна са делом улице Видиковачки венац (њена источна страна) – између улица Суседградске и Видиковачки венац, а која почиње од Суседградске до улице Боже Јеремића одређује се назив: ВЕЉКА РАМАДАНОВИЋА

САВСКИ ВЕНАЦ

Дедиње, Лисичји поток

Улици која креће од улице Омладинске према улици Михаила Аврамовића одређује се назив: ФЛОРЕ СЕНДС

СТАРИ ГРАД

Платоу (простору „Летње сцене”) иза позоришта Атеље 212, простор који повезује улице Влајковићеву и Светогорску одређује се назив: ПЛАТО ЉУБОМИРА МУЦИЈА ДРАШКИЋА