Стратегија развоја пољопривреде града Београда до 2015.

Секретаријат за привреду Градске управе града Београда обезбедио је средства и поверио Институту за економику пољопривреде Београд да изради Стратегију развоја пољопривреде града Београда до 2015. године. Истраживачки тим формиран од најистакнутијих научних и стручних радника из области пољопривреде, израдио је у складу са препорукама Европске Уније, Стратегију развоја пољопривреде града Београда до 2015. године, која је примерена новој визији и развојним циљевима града Београда, као једног од градова будућности.

Институт за економику пољопривреде извршио је анализу постојећег стања из области пољопривреде на територији града Београда, сагледао стање и могуће развојне правце, утврдио стратешке и специфичне циљеве развоја пољопривреде, развоја села, односно сеоских подручја, прехрамбене индустрије и индустрије пољопривредне опреме на територији града Београда.

Стратегијом развоја пољопривреде града Београда до 2015. године дефинисани су стратешки правци и циљеви развоја пољопривреде, чиме ће се омогућити ефикаснији и одрживи развој пољопривреде на територији града Београда.

Стратегију развоја пољопривреде града Београда до 2015. године можете преузети, у PDF формату, у одељку „Корисни линкови” (лево):

  
  Корисни линкови