Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2017. годину

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2017. годину (PDF формат, од 26. септембра 2017) и Приказ коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2017. годину по општинама (PDF формат, од 26. септембра 2017) можете погледати/преузети са овог линка:

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2017. годину