Градски завод за хитну медицинску помоћ

Булевар Франше Д’Епереа 5
тел. 94, 3615-001, 3615-007 3614-690,
факс 3613-489
e-maii: hitnapomocbgd@eunet.rs
www.beograd94.rs

Градски завод за хитну медицинску помоћ је здравствена установа у којој се обавља хитна медицинска помоћ и санитетски превоз акутно оболелих и повређених у друге одговарајуће здравствене установе, превоз пацијената на дијализи, као и снабдевање лековима који се дају у хитним случајевима.

Главни техничар 3614-180

Сектор здравствене оперативе 3615-018, 3615-016
Лекар координатор пријема и тријаже позива и диспечери 3615-002, 3614-070

Стручни савет лекара 194, 3615-008, 3614-350

Амбуланта за одрасле (00-24) 3615-013

Амбуланта за децу (00-24) 3615-013

Амбуланте на територији града:
Касациони суд, Немањина 9 (07.30 - 15.30), тел. 3604 - 620
Специјални суд, Устаничка 29 (08.30 - 15.30), тел. 3082-794
Стари град, Краља Петра 10а (07.30 - 19.30), тел. 3282-351
Палата правде, Савска 17а (07.30 - 15.30), тел. 3601-562
Батајница, Јована Бранковића 1 (19.00 - 07.00), тел. 7870-033

Одељење апотеке 3615-010