Градски завод за плућне болести и туберкулозу

Прешевска 35
централа: 3811-800
тел. 3811-800, факс 2414-083
www.bolestipluca.org.rs
e-mail: pulmodir@yahoo.com
 
Канцеларија за заштиту права пацијената
Тиршова 1, приземље, канцеларија бр. 9
тел: 360-5634
e-mail: savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs

Градски завод за плућне болести и туберкулозу је здравствена установа у којој се обавља специјалистичко-консултативна делатност и пружају превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге из области здравствене заштите пацијената оболелих од туберкулозе и других плућних болести које се могу лечити на амбулантни начин.

Главна сестра 3811-818

Одељење за плућне болести и туберкулозу одраслих 3811-870

Одељење за плућне болести и  туберкулозу деце и омладине 3811-836

Одељење за пулмолошке интервенције и терапију, кардиологију и рехабилитацију 3811-826, 3811-813

Одељење за алергологију и клиничку имунологију 3811-812

Одељење за епидемиологију, медицинску статистику и примењено истраживање 3811-856, 3811-821

Центар за превенцију 3811-847

Одељење радиологије 3811-844

Одељење лабораторије 3811-864, 3811-830

Одељење функционалне дијагностике плућа 3811-838

Одсек за бронхолошку дијагностику 3811-841

Огранак за плућне болести и туберкулозу у Земуну
Цара Душана 178, 2613-724, 2617-974

Огранак за плућне болести и туберкулозу у Обреновцу
Узун Миркова 10, 8723-140