Дом здравља Нови Београд

Гоце Делчева 30
тел. 2222-100, факс 2222-190
e-mail: dznbgd@eunet.rs
www.dznbgd.com

Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује превентивна здравствена заштита за све категорије становника, хитна медицинска помоћ, општа медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна служба, лабораторијска и друга дијагностика, стоматолошка здравствена заштита, здравствена заштита запослених, односно медицина рада и физикална медицина и рехабилитација, као и фармацеутска здравствена делатност.

Главна сестра 2222-133, 2095-253

Служба за здравствену заштиту деце и омладине 2222-165, 2095-310
Неодложна помоћ и кућно лечење за децу 2222-152

Служба за здравствену заштиту жена 2222-145, 2095-244

Служба опште медицине 2222-100, 2095-200

Служба за медицину рада 2095-400, 2095-432, 2095-433

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију 2095-200, 2095-268, 2222-186

Служба за стоматолошку здравствену заштиту 2095-260, 2222-179, 2222-189, 2095-264
Стоматолошка ординација за особе са инвалидитетом 2222-187

Служба за превентивну и дечју стоматологију и ортопедију вилица 3177-652

Служба за болести уста и зуба 2222-197

Служба за стоматолошку протетику, пародонтологију са зуботехничким лабораторијумом 2222-196

Служба за болести зуба и протетике са зубном техником 2095-359

Служба за оралну хирургију и рендген 2095-260

Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику 2222-144, 2095-328

Служба за клиничко-биохемијску лабораторијску дијагностику 2222-135, 2095-246, 2222-137

Специјалистичко-консултативна служба 2095-200, 2222-157, 2095-213

Служба за социјалну медицину, здравствену статистику, поливалентну патронажу и домски информациони систем 2222-128, 2095-343

Огранак Дома здравља
Нехруова 53, 2095-200
Служба опште медицине
Служба здравствене заштите жена
Служба здравствене заштите деце и омладине
Служба за физикалну медицину и рехабилитацију
Служба за стоматолошку здравствену заштиту
Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику
Специјалистичко-консултативна служба
Лабораторија
Кућно лечење 2095-222
Центар за превентивне активности 2095-345

Здравствене станице:
Ледине, Румска 5, 2277-675
Блок 28, Шпанских бораца 42, 2144-625
Бежанијска коса, Теодора Бороцког 5, 3185-386

Амбуланте опште медицине:
"Сава центар", Милентија Поповића 9, 2206-020
"Отворени тржни центар", Пролетерске солидарности бб, 163-160
"Енергопројект", Булевар Михајла Пупина 6, 3101-936
"Старо сајмиште", Земунски пут б.б.,2133-505
"Београдске електране", Савски насип 11, 2093-504
"Галеника", Батајнички друм бб, 3071-724

Амбуланте педијатрије:
"Блок 21", Булевар Михајла Пупина 6, 2142-174

Стоматолошке амбуланте:
Обданиште "Срна", Омладинских бригада 106, 3188-886
Обданиште "Исток", Јурија Гагарина 168, 2160-911
ОШ "Младост", Гандијева 99, 3177-652
ОШ "Лаза Костић", Милентија поповића 72, 3130-575
ОШ "Милан Ракић", Војвођанска 62, 1768-574
ОШ "Душко Радовић", Бул. Михајла Пупина 112, 2601-786
ОШ "Ужичка република", Јурија Гагарина 78, 158-031
ОШ "Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 125, 158-637
ОШ "Радоје Домановић", Булевар уметности 31а, 2130-165
ОШ "20. октобар", Омладинских бригада 138, 2156-059
ОШ "Борислав Пекић", Данила Лекића 27, 318-7375
IX гимназија, Гоце Делчева 41, 2601-292
X гимназија "Михајло Пупин", Пролетерске солидарности 52, 3130-661