Министарства

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Немањина 11, тел. 3614-621, www.srbija.gov.rs

Министарство финансија
Кнеза Милоша 20, тел. 3642-862, www.mfin.gov.rs

Mинистарство привреде
Кнеза Милоша 20, тел. 3642-600, www.privreda.gov.rs

Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Немањина 22–26, тел. 2607-960, 3612-197, www.mpzzs.gov.rs​

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22–26, тел. 3614-652, www.mgsi.gov.rs​

Министарство рударства и енергетике
Немањина 22-26, тел. 3604-403, www.mre.gov.rs​

Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Булевар Михајла Пупина 2, тел. 3113-432, www.mtt.gov.rs

Министарство правде
Немањина 22-26, тел. 7858-000, www.mpravde.gov.rs

Министарство државне управе и локалне самоуправе
Влајковићева 10/ Бирчанинова 6, 3620-149, www.mduls.gov.rs

Министарство унутрашњих послова
Булевар Михајла Пупина 2, тел. 3062-000 локал 2601, www.mup.gov.rs

Министарство одбране
Бирчанинова 5, тел. 3006-311, www.mod.gov.rs

Министарство спољних послова
Кнеза Милоша 24-26, тел. 3068-000, 3616-333, www.mfa.gov.rs

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Немањина 22–26, тел. 3616-489, www.mpn.gov.rs

Министарство здравља
Немањина 22–26, тел. 3616-251, 3614-890, www.zdravlje.gov.rs

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Немањина 22-26, тел. 3038-661, www.minrzs.gov.rs

Министарство омладине и спорта
Булевар Михајла Пупина 2, тел: 3130-912, 3117-099, www.mos.gov.rs

Министарство културе и информисања
Влајковићева 3, тел/факс: 3398-172, 3398-811, www.kultura.gov.rs

Министар без портфеља задужен за европске интеграције Јадранка Јоксимовић
Немањина 11, тeл. 3617-580, kabinet@eu.rs

Министар без портфеља задужен за ванредне ситуације Велимир Илић
Булевар Михајла Пупина 2а, тел. 3112-282, kabinet@mbpvs.gov.rs