Установе у саставу Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

ДНЕВНИ БОРАВАК- ШЕКСПИРОВА
Шекспирова бб, тел: 2662-745, 3675 658, фаx: 2662-328
e-mail: db.sekspirova@centarbgd.org.rs
Адреса: Земун - Светосавска 22
ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ ОБОЛЕЛУ ОД АУТИЗМА “др Олга Хаџи-Антоновић” КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЦ
Адреса: ул. Корнелија Станковића 13
Тел: 2435-115
Е-маил: db.kornelije@centarbgd.org.rs

ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ ОБОЛЕЛУ ОД АУТИЗМА- ДИЉСКА
Адреса: ул. Диљска 12
Тел: 2783-230
Фаx: 2783-230
Е-маил:  db.diljska@centarbgd.org.rs
ДНЕВНИ  БОРАВАК-ЧУКАРИЦА
Адреса: Чукарица – Поручника Спасића Машере 90
Тел: 3572-359
Фаx: 3572-358 
Е-маил: db.cukarica@centarbgd.or.rs
ДНЕВНИ  БОРАВАК- ОБРЕНОВАЦ
Адреса: Обреновац - Војводе Мишића  132
Тел: 8720-398
Фаx:8720-398 
Е-маил: db.obrenovac@centarbgd.org.rs
ДНЕВНИ  БОРАВАК- МЛАДЕНОВАЦ
Адреса: Младеновац - Дрварска бр.1
Тел: 8230-547
Фаx:8230-429
Е-маил: db.mladenovac@centarbgd.org.rs
ДНЕВНИ  БОРАВАК- ЛАЗАРЕВАЦ
Адреса: Лазаревац - Душана Петровића Шанета бб
Тел: 811 8170
Фаx: 811 8170
Е-маил: db.lazarevac@centarbgd.org.rs
ДНЕВНИ БОРАВАК- БАРАЈЕВО-ШИЉАКОВАЦ
Адреса:  Барајево-Шиљаковац-у склопу основне школе - ул. Добривоја Максимовића 11
Тел: 254 0061
Фаx: /
Е-маил: /

СТАЦИОНАРНЕ УСТАНОВЕ

СТАЦИОНАР ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ ОБОЛЕЛУ ОД АУТИЗМА
Адреса: ул. Аутопут бб
Тел: 2605-274
Фаx: 319-3262
Е-маил: stacionar.autizam@centarbgd.org.rs
ДОМ УЧЕНИКА СА ОШТЕЋЕЊЕМ СЛУХА
Адреса: Светозара Марковића 85а
Тел: 2682-278
Моб.: 064/8209-413
Е-маил: dom@centarbgd.org.rs