Борко Милосављевић

Помоћник градоначелника

Рођен је 8. јануара 1979. Дипломирао је на Економском факултету у Нишу, звање магистра економских наука за банкарски и финасијски менаџмент стекао је на Економском факултету у Београду. Тренутно ради на докторској тези  са темом „Таргетирање инфлације: предности, недостаци и примена у Србији”.

Има више од десет година радног искуства. Радио је на многим домаћим и иностраним пројектима као руководилац или члан тима. На изради пројеката користио је различите врсте међународно признатих методологија. Објавио је више стручних радова у релевантним стручним часописима.

Своје знање из области финансија обогатио је радом у ревизорској кући ЕКИ Ревизија обавивши ревизију преко тридесет пословно-финансијских извештаја, а такође је радио  и на изради више пословно-финансијских Due Diligence-а.

На Економском институту област свог интересовања проширио је и на макроекономију, бавећи се праћењем и анализом макроекономских показатеља, као и израдом више примењених макроекономских студија, студија изводљивости, стратегија развоја и сл.

Као један од најбољих студената Економског факултета у Нишу своје прво радно искуство стекао је у Министарству привреде. Квалификованост за рад у државној управи потврдио је полагањем државног испита.

До именовања за помоћника градоначелника обављао функцију директора Управе за цене Градске управе града Београда.

Говори енглески језик.